V zvezi z začetkom veljavnosti 25. maja 2018 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku oseb pretok takih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46 / ES (splošna uredba o varstvu podatkov) - RODO:

 1. Skrbnik osebnih podatkov je: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084. Skrbnik se lahko obrne pisno z uporabo tradicionalne pošte na naslednji naslov: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 ali e-pošta: info@thomas-it.si

 2. Uradnik za varstvo podatkov ni bil imenovan pri administratorju
 3. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi čl. 6 par. 1 lit. f RODO, t.j. temelji na nujnosti obdelave za namene, ki izhajajo iz zakona legitimnih interesov, ki si jih prizadeva upravitelj
 4. Upravičeni interesi družbe so ponudba kupcem izdelkov in storitev na področju informacijskih rešitev. Družba podatkov ne deli z drugimi podjetji, razen če so vključeni v dodatne v zvezi s tem. Obdelava osebnih podatkov sodi v okvir poslovnih dejavnosti podjetja Thomas IT.
 5. Osebni podatki se obdelujejo ročno in samodejno Zagotavljanje strankam Thomasa IT celovitih ekonomskih informacij kot del ponujenih izdelkov, da bi lahko poslovali v skladu z zakonskimi predpisi (računovodstvo) in za statistične namene
 6. Administrator obdeluje osebne podatke v naslednjem obsegu: ime, priimek, položaj, kontaktni podatki (telefonska številka, e-poštni naslov), podatki o naslovu podjetja, v katerih so na voljo v javnih virih - tj. na voljo na spletnih straneh in registrih uradni (KRS, REGON, itd.)
 7. Do obdelave osebnih podatkov je upravičeno pravico do:
  • zahteva od administratorja dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva, da skrbnik popravi osebne podatke,
  • zahteva, da skrbnik izbriše osebne podatke,
  • zahteva od administratorja, da omeji obdelavo osebnih podatkov,
  • nasprotovati obdelavi osebnih podatkov,
  • prenos osebnih podatkov,
  • se pritožite nadzornemu organu.
 8. Skrbnik si prizadeva zagotoviti vsa fizična sredstva, tehnično in organizacijsko zaščito osebnih podatkov pred naključnimi ali namerno uničenje, nenamerna izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje, uporabo ali dostop v skladu z vsemi veljavnimi predpisi