Nahajate se v kategoriji Network Attached Storage
1 - 50 - 59 izdelki
B7E00A
HP StoreEasy 3830 Gateway Storage
Cena brez DDV 4 770,00 €
Cena z DDV 5 819,40 €
B7E08A
HP StoreEasy 12 LFF Disk Enclosure
Cena brez DDV 2 785,00 €
Cena z DDV 3 397,70 €
B7E09A
HP StoreEasy 25 SFF Disk Enclosure
Cena brez DDV 2 785,00 €
Cena z DDV 3 397,70 €
B7E01A
HP StoreEasy 3830 Gateway Storage Blade
Cena brez DDV 4 050,00 €
Cena z DDV 4 941,00 €
E7W88A
HP StoreEasy 4TB SAS LFF SC 4 HDD
Cena brez DDV 1 230,00 €
Cena z DDV 1 500,60 €
B7E05A
HP StoreEasy 5530 10.8TB SFF 10K Storage
Cena brez DDV 32 180,00 €
Cena z DDV 39 259,60 €
B7E06A
HP StoreEasy 5530 16.2TB SFF 10K Storage
Cena brez DDV 35 235,00 €
Cena z DDV 42 986,70 €
B7E07A
HP StoreEasy 5530 32.4TB SFF 10K Storage
Cena brez DDV 51 310,00 €
Cena z DDV 62 598,20 €
HP StoreEasy 6TB LFF Drive Bundle
Cena brez DDV 1 750,00 €
Cena z DDV 2 135,00 €
HP StoreEasy 8TB SAS LFF SC 4 HDD
Cena brez DDV 2 065,00 €
Cena z DDV 2 519,30 €
HP StoreEasy 12TB LFF Drive Bundle
Cena brez DDV 2 600,00 €
Cena z DDV 3 172,00 €
B7E13A
HP StoreEasy 18TB LFF Drive Bundle
Cena brez DDV 4 250,00 €
Cena z DDV 5 185,00 €
D4T73A
HP StoreEasy WSS2012 R2 Std Ed Upg Kit
Cena brez DDV 732,49 €
Cena z DDV 893,64 €
TC392A
HP X1800/X3800 G2 WSS2012 Upgrd Software
Cena brez DDV 690,00 €
Cena z DDV 841,80 €
TC393A
HP X5000 G2 WSS2012 Upgrade Software
Cena brez DDV 690,00 €
Cena z DDV 841,80 €
QW921A
HP X5520 G2 32.4TB SFF 10K Ntwk Stor Sys
Cena brez DDV 52 500,00 €
Cena z DDV 64 050,00 €
HPE StoreEasy 1450 16TB SATA Strg
Cena brez DDV 6 590,00 €
Cena z DDV 8 039,80 €
HPE StoreEasy 1450 8TB SATA Strg
Cena brez DDV 5 863,43 €
Cena z DDV 7 153,38 €
HPE StoreEasy 1450 Strg
Cena brez DDV 4 137,08 €
Cena z DDV 5 047,24 €
HPE StoreEasy 1550 16TB SATA Strg
Cena brez DDV 5 500,00 €
Cena z DDV 6 710,00 €
HPE StoreEasy 1550 8TB SATA Strg
Cena brez DDV 4 435,00 €
Cena z DDV 5 410,70 €
HPE StoreEasy 1550 Strg
Cena brez DDV 2 955,00 €
Cena z DDV 3 605,10 €
HPE StoreEasy 1650 16TB SAS Strg
Cena brez DDV 11 009,97 €
Cena z DDV 13 432,16 €
HPE StoreEasy 1650 32TB SAS Strg
Cena brez DDV 13 734,69 €
Cena z DDV 16 756,32 €
HPE StoreEasy 1650 48TB SAS Strg
Cena brez DDV 15 755,01 €
Cena z DDV 19 221,11 €
HPE StoreEasy 1650 90TB SATA Storage
Cena brez DDV 20 950,00 €
Cena z DDV 25 559,00 €
K2R15A
HPE StoreEasy 1650 Strg
Cena brez DDV 6 541,43 €
Cena z DDV 7 980,54 €
HPE 16TB SAS LFF LP 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 1 963,29 €
Cena z DDV 2 395,21 €
HPE StoreEasy 1850 14.4TB SAS Strg
Cena brez DDV 15 927,00 €
Cena z DDV 19 430,94 €
HPE StoreEasy 1850 9.6TB SAS Strg
Cena brez DDV 12 650,00 €
Cena z DDV 15 433,00 €
HPE StoreEasy 1850 Strg
Cena brez DDV 5 650,00 €
Cena z DDV 6 893,00 €
HPE 24TB SAS LFF LP 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 4 508,00 €
Cena z DDV 5 499,76 €
HPE 24TB SAS LFF SC 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 4 579,00 €
Cena z DDV 5 586,38 €
HPE 32TB SAS LFF LP 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 3 951,88 €
Cena z DDV 4 821,29 €
HPE 32TB SAS LFF SC 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 3 425,00 €
Cena z DDV 4 178,50 €
HPE 32TB SATA LFF LP 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 3 185,32 €
Cena z DDV 3 886,09 €
HPE StoreEasy 3850 Gtwy Sngl Node Upg
Cena brez DDV 4 305,00 €
Cena z DDV 5 252,10 €
HPE 7.2TB SAS SFF SC 4-pk HDD Bndl
Cena brez DDV 4 687,00 €
Cena z DDV 5 718,14 €
HPE 8TB SAS LFF LP 4pk HDD Bndl
Cena brez DDV 2 288,00 €
Cena z DDV 2 791,36 €
E7W90A
HPE StoreEasy 12TB SAS LFF SC 4 HDD
Cena brez DDV 2 790,00 €
Cena z DDV 3 403,80 €
HPE StoreEasy 1450 4TB SATA Strg
Cena brez DDV 5 128,39 €
Cena z DDV 6 256,64 €
HPE StoreEasy 1550 4TB SATA Strg
Cena brez DDV 3 820,00 €
Cena z DDV 4 660,40 €
HPE StoreEasy 1650 E 32TB SAS Strg
Cena brez DDV 11 444,80 €
Cena z DDV 13 962,66 €
HPE StoreEasy 1650 E 48TB SAS Strg
Cena brez DDV 15 797,00 €
Cena z DDV 19 272,34 €
HPE StoreEasy 1650 E 64TB SAS Strg
Cena brez DDV 20 426,00 €
Cena z DDV 24 919,72 €
HPE StoreEasy 1650 E Strg
Cena brez DDV 6 822,00 €
Cena z DDV 8 322,84 €
HPE StoreEasy 1650 Exp Processor Upg
Cena brez DDV 539,00 €
Cena z DDV 657,58 €
E7W91A
HPE StoreEasy 16TB SAS LFF SC 4 HDD
Cena brez DDV 3 500,00 €
Cena z DDV 4 270,00 €
HPE StoreEasy 3.6TB SAS SFF SC 4 HDD
Cena brez DDV 2 435,00 €
Cena z DDV 2 970,70 €
HPE StoreEasy 3850 Gateway 10Gb Prf Kit
Cena brez DDV 3 130,00 €
Cena z DDV 3 818,60 €

Strani